Museum of Modern Art in Warsaw / Oskar and Zofia Hansen

OSKAR HANSEN

The project launched by the Museum of Modern Art in Warsaw in collaboration with the Bergen School of Architecture and Museu d’Art Contemporani de Barcelona is dedicated to the oeuvre of Oskar Hansen, an outstanding Norwegian-born architect, artist, theorist and educator, affiliated with Team 10 and Warsaw Academy of Fine Arts. His influential theory of Open Form negated the hierarchy between the architect and the user, and postulated to treated architecture as a ‘passe-partout’ for everyday life, open for changes and user’s individual expression. The theory, taught by Hansen in Warsaw and by his student, Svein Hatløy, in Bergen, became an inspiring reference point for a few generations of Polish artists and Norwegian architects.

Exhibition

Oskar and Zofia Hansen

Oskar and Zofia Hansen

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.

Przez ostatnie trzy lata pokazywana za granicą – kolejno w Barcelonie, Porto i New Haven – wystawa zostanie w końcu zaprezentowana warszawskiej publiczności. Wydarzenie to jest zwieńczeniem kilkuletnich badań Muzeum dotyczących dorobku małżeństwa Hansenów. Efektem tych działań było m.in. wydanie książki „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” Filipa Springera czy udostępnienie publiczności domu Hansenów w Szuminie. Finałowa wystawa zaprezentuje bogaty wybór projektów, w których Hansenowie, mierząc się z różnymi skalami i dziedzinami projektowania, konsekwentnie rozwijali założenia wspólnej teorii.

Teoria Formy Otwartej, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Przeciwstawiając się strukturom, które definiowali jako Formę Zamkniętą – do końca zaprojektowanym, nie pozostawiającym żadnego marginesu dla kreatywności ich użytkowników i stanowiących raczej pomnik wystawiony ich twórcom niż komfortową przestrzeń do życia – Hansenowie proponowali radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu „tła dla zdarzeń”, passe-partout dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni. Skupiona na procesie, wydobywaniu podmiotowości i tworzeniu ram dla indywidualnej ekspresji, stawała się narzędziem, które mogło być używane i przekształcane przez jej użytkowników, i które łatwo dostosowywało się do ich zmiennych potrzeb.

read more

Koncepcję Formy Otwartej Oskar Hansen rozwijał w projektach różnej skali: od projektów wystawienniczych, tymczasowych pawilonów i osiedli mieszkaniowych, po Linearny System Ciągły, projekt liniowych miast rozciągających się przez całe terytorium Polski, od morza do Tatr. Współautorką wielu z tych projektów, w szczególności zrealizowanych osiedli mieszkaniowych, była jego żona, Zofia Garlińska-Hansen (1924-2013). Architektka związana z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową zwykle pozostawała w cieniu męża, jej udział w tworzeniu Formy Otwartej był jednak przez Oskara Hansena stale podkreślany.

Wystawa pokazuje różne obszary i skale twórczej działalności, w których Forma Otwarta znalazła zastosowanie. „Tło zdarzeń” skupia się na projektach wystaw i pawilonów wystawienniczych, które ze względu na swój efemeryczny charakter stanowiły idealne pole do teoretycznych eksperymentów. „Polityka skali” koncentruje się na projektach urbanistycznych Oskara Hansena, pokazując ich społeczno-polityczny wymiar. „Jednostka w zbiorowości” przybliża realizacje osiedli mieszkaniowych Hansenów w Warszawie i Lublinie, prezentując ich mniej znane, często niezachowane detale. „Architektura jako instrument” skupia się na projektach budynków użyteczności publicznej – muzeum, galerii, teatru, studia nagraniowego – których kształt miał być determinowany przez użytkowników. „Aktywny negatyw” pokazuje przestrzenie prywatne Hansenów i związaną z nimi koncepcję rzeźbiarskiego przedstawienia wnętrza architektonicznego. „Anty-pomnik” opowiada o czasoprzestrzennym projekcie pomnika „Droga” upamiętniającego ofiary obozu Auschwitz-Birkenau – zespołowej pracy, która stała się rzeźbiarskim odzwierciedleniem Formy Otwartej. W poszczególne części wystawy wplecione są przykłady zadań z pracowni Oskara Hansena na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Hansen uczył na warszawskiej Akademii przez 30 lat, promując założenia Formy Otwartej wśród swoich studentów.

Do założeń Formy Otwartej nawiązuje również architektura wystawy przygotowana przez grupę projektową Centrala. W swoich formach przywołuje skojarzenia z projektami wystawienniczymi Oskara Hansena, a nielinearna narracja i możliwość swobodnego wyboru ścieżki zwiedzania sprawia, że samo zwiedzanie ekspozycji staje się doświadczeniem w duchu Formy Otwartej.


Curator

Aleksandra Kędziorek


Exhibition design

Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)


Graphic design

Piotr Chuchla


Production

Joanna Turek in collaboration with Sylwia Borowska and Michał Kożurno


Installation

Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak, Michał Ziętek


Educational programme

Katarzyna Witt


Publication

Kacha Szaniawska


Catalogue design

Jakub Jezierski


Exhibition communication

Marcel Andino Velez, Zofia Czartoryska, Bartosz Stawiarski, Kacha Szaniawska, Anna Tryc-Bromley, Iga Winczakiewicz, Daniel Woźniak


Minisite

Bartosz Stawiarski i Krzysztof Maksymiuk


Zdjęcie w tle

View of the exhibition „Oskar and Zofia Hansen. Open Form” at the MUSEUM on the Vistula, 2017, photo Bartosz Stawiarski


The event held by the Museum of Modern Art in Warsaw is the fourth edition of the exhibition prepared by Soledad Gutiérrez, Aleksandra Kędziorek and Łukasz Ronduda, produced by The Museum of Modern Art in Warsaw and Museu d'Art Contemporani de Barcelona. It has already been presented in MACBA, Barcelona (2014), Serralves Museum, Porto (2015), and Yale School of Architecture, New Haven, US (2016). The Warsaw edition constitutes the culmination of the exhibition’s international tour.


Previous exhibitions:
1.09-17.12.2016

„Oskar Hansen: Open Form”
Yale School of Architecture, New Haven →

11-23.08.2015

„Pedagogies of Space: Oskar Hansen and Open Form”
Index, Sztokholm →

30.01-3.05.2015

„Oskar Hansen: Forma Aberta”
at the Serralves Museum of Contemporary Art in Porto →

10.07.2014-6.01.2015

„Oskar Hansen: Forma Abierta”
at Museu d'Art Contemporani de Barcelona →

EXHIBITION OPEN

TUE-FRI 12:00-8:00 PM
SAT 11:00 AM - 8:00 PM
SUN 11:00 AM - 6:00 PM

PLACE

MUSEUM on the Vistula
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa

ADMISSION FREE

Events

more events

Archive

10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Children's Day at the Hansens’ Workshops for children The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Workshops Szumin - Family Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Workshops Szumin - Family Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Workshops Szumin - Family Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
10:00 Excursion Szumin Excursion to Hansens' Summer House The Hansens' House in Szumin
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Guided tour Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula
14:00 Walk Guided Tour in English of the "Oskar and Zofia Hansen. Open Form" exhibition MUSEUM on the Vistula

HANSENS' HOUSE IN SZUMIN

The wooden house is located in a picturesque area of an oxbow lake of the River Bug in Mazovia; it is a spatial manifesto of the Open Form, which was the centre of Oskar Hansen's architectural work. The house, whose construction commenced in 1968, fully expressed these ideas and became one of very few Hansens' works that were made in accordance with their vision, without any limitations imposed by the socialist construction industry.

Spaciotemporal architecture, being easy to adapt to changeable needs of its users, seamlessly blended the interior with the exterior and contained an element of change. Constructed as a framework of life, it comes to life with the presence of people.

The Hansens’ house in Szumin is the only Polish member of the Iconic Houses Network. Thanks to the generosity and hospitality of the Hansen family, in May 2014 it was opened to the general public and is possible to visit during trips organized by the Museum of Modern Art in Warsaw.

See also: www.iconichouses.org/houses/oskar-hansen-house →

Publications

Museum of Modern Art in Warsaw released four books dedicated to the oeuvre of the Hansens: “Leaven. On Zofia and Oskar Hansens’ by Filip Springer (together with Karakter Publishers, 2013), “Oskar Hansen – Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics” edited by Aleksandra Kędziorek and Łukasz Ronduda (2014), “Team 10 East. Revisionist Architecture in Real Existing Modernism” edited by Łukasz Stanek (2014) and “House as Open Form. Hansens’ Summer Residence in Szumin” (together with Karakter Publishers, 2014).

Oskar i Zofia Hansenowie - Forma Otwarta (katalog wystawy)
Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach Filip Springer

About the project

read more

Exhibition „Oskar and Zofia Hansen. Open Form”, Museum of Modern Art in Warsaw [link: http://artmuseum.pl/en/wystawy/oskar-i-zofia-hansenowie-forma-otwarta], 15.09-29.10.2017
Curator: Aleksandra Kędziorek
Exhibition design: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Graphic design: Piotr Chuchla
Production: Joanna Turek, in collaboration with Sylwia Borowska, Michał Kożurno
Installation: Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak, Michał Ziętek
Educational programme: Katarzyna Witt
Catalogue editor: Kacha Szaniawska
Texts: Aleksandra Kędziorek, Marcin Wicha
Catalogue design: Jakub Jezierski
Partners of the museum: Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland, Municipal Office of the Capital City of Warsaw, EY, ERGO Hestia, innogy Polska S.A., Przekrój, DZP s.k.
Partner of the exhibition: Warbud S.A.

Exhibition „Oskar Hansen: Open Form”, Yale School of Architecture, New Haven [link: http://artmuseum.pl/en/wystawy/oskar-hansen-forma-otwarta-5], 1.09-17.12.2016
Curator: Aleksandra Kędziorek
Collaboration: Ewa Bogusz-Moore, Marta Jazowska, Alfie Koetter, Alison Walsh
Exhibition design: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Installation: Andrzej Dutkanicz, Eben Kling, Jaime Kriksciun, Mark Geist, Ritchie Zepko, Ryan Cyr, William Warden
Catalogue: Nina Rappaport, David Reinfurt

Symposium „Transit Point: Mitteleuropa”, [link: http://architecture.yale.edu/school/events/symposium-transit-point-mitteleuropa] 8.09.2016:
Concept: Eeva-Liisa Pelkonen, Aleksandra Kędziorek
Participants: David Crowley, Vladimir Kulić, Eeva-Liisa Pelkonen, Kevin Repp, Marci Shore, Alina Serban, Łukasz Stanek, Nicola Suthor, Gabriela Świtek
Wystawa i sympozjum zrealizowane we współpracy z Culture.pl w ramach projektu „Kampusy”.

Exhibition Pedagogies of Space: Oskar Hansen and Open Form, Index, Stockholm [http://indexfoundation.se/exhibitions/pedagogies-of-space], 11-23.08.2015
Curators: Aleksandra Kędziorek, Axel Wieder
Conference Pedagogies of Space, [link: http://indexfoundation.se/talks-and-events/conference-pedagogies-of-space] 25-26.02.2016
Participants: Oscar Andrade Castro, Eva Diaz, Magnus Ericsson, Jens Evaldsson, Alberto Iacovoni, Peter Lang, Kristina Lindemann, Tor Lindstrand, Anna Molska, Christina Pech, Alina Serban, Kuba Szreder, Sam Thorne, Floryan Zeyfang
Wystawa i konferencja zrealizowane dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutu Polskiego w Sztokholmie, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Seminar series Open Perspectives on Oskar Hansen, La Loge, Brussels [https://www.la-loge.be/project/open-perspectives-on-oskar-hansen], 14-28.03.2015
Curators: Aleksandra Kędziorek, Anne-Claire Schmitz
Participants: Amica Dall (Assemble), Dag Boutsen, Matthew Claudel, Koenraad Dedobbeler & Kris Kimpe (UP), Aleksandra Kędziorek, Lucien Kroll, Wendelien van Oldenborgh, Aleksandra Wasilkowska
Cykl zrealizowany dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Brukseli.

Exhibition Oskar Hansen: Forma Aberta, Serralves Museum of Contemporary Art, Porto [link: http://artmuseum.pl/en/wystawy/oskar-hansen-forma-otwarta-3], 30.01-3.05.2015
Curators: Aleksandra Kędziorek, Łukasz Ronduda
Collaboration on behalf of the Serralves Museum: Ricardo Nicolau
Exhibition design: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Krzysztof Syruć)
Production: Filipa Loureiro
Collaboration: Nina Gałuszka, Mateusz Maleszewski
Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Exhibition Oskar Hansen: Forma Abierta, MACBA, Barcelona [link: http://artmuseum.pl/en/wystawy/oskar-hansen-forma-otwarta-2], 10.07.2014-6.01.2015
Curators: Soledad Gutierrez, Łukasz Ronduda
Curatorial collaboration and production: Aleksandra Kędziorek
Exhibition design: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Krzysztof Syruć)
Collaboration: María Victoria Fuentes, Nina Gałuszka, Denis Iriarte, Ewa Kozik, Mateusz Maleszewski
Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Research workshops Team 10 East [link: http://artmuseum.pl/en/wydarzenia/team-east-10-warsztaty-badawcze-wydarzenie-zamkniete-dla], 8.06.2013
Concept: Łukasz Stanek
Uczestnicy: Cornelia Escher, Marcela Hanáčková, Dirk van den Heuvel, Aleksandra Idzior, Jelica Jovanović, Aleksandra Kędziorek, Aleksandar Kušić, Renata Margaretić Urlić, Maroje Mrduljaš, Ákos Moravánszky, Karin Serman, Łukasz Stanek
Rezultatem warsztatów była publikacja Team 10 East: Revisionist Architecture in Real Existing Modernism pod red. Łukasza Stanka, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014.
Warsztaty i publikacja zostały zrealizowane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i we współpracy z Fundacją ERSTE.

Conference Oskar Hansen: Opening Modernism, Museum of Modern Art in Warsaw [link: http://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/oskar-hansen-otwieranie-modernizmu], 6-7.06.2013
Curators: Aleksandra Kędziorek, Łukasz Ronduda
Collaboration: Łukasz Stanek
Participants: Claire Bishop, Tamara Bjažić Klarin, David Crowley, Tomasz Fudala, Jola Gola, Svein Hatløy, Dirk van den Heuvel, Bartomeu Mari, Ákos Moravánszky, Maroje Mrduljaš, Joan Ockman, Eeva-Liisa Pelkonen, Grzegorz Piątek, Felicity D. Scott, Karol Sienkiewicz, Łukasz Stanek, Andrzej Szczerski, Sixten Rahlff, Mark Wasiuta, Axel J. Wieder, Łukasz Wojciechowski
Organizational assistance: Katarzyna Król, Monika Stobiecka
Rezultatem konferencji była publikacja Oskar Hansen: Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics pod red. Aleksandry Kędziorek i Łukasza Rondudy, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014.
Konferencja i publikacja zostały zrealizowane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz dzięki wsparciu Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, British Council i Instytutu Adama Mickiewicza.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA grants and co-financed by the Polish funds.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie