Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Oskar i Zofia Hansenowie

Oskar i Zofia Hansenowie

Projekt badawczy, realizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2012 roku, jest poświęcony twórczości Oskara Hansena, wybitnego architekta, artysty, teoretyka i pedagoga, oraz jego żony, architektki, Zofii Hansen. Stworzona przez nich teoria Formy Otwartej negowała hierarchię między architektem i użytkownikiem i postulowała traktowanie architektury jako „passe-partout” dla życia, otwartej na zmiany i indywidualną ekspresję użytkownika.

Oskar Hansen (Helsinki, 1922 - Warszawa, 2005) – architekt, artysta, teoretyk i pedagog, współtwórca teorii Formy Otwartej, autor koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego. Uczęszczał do Wyższej Szkoły Technicznej w Wilnie. Po wojnie studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem Romualda Gutta. W latach 1948-50 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie odbył praktyki w pracowniach Pierre’a Jeannereta i Fernanda Légera. Po kongresie CIAM w Bergamo w 1949 roku, gdzie wsławił się jako „polski student”, który odważył się publicznie skrytykować Le Corbusiera, został zaproszony do udziału w szkole letniej CIAM w Londynie. Po jej ukończeniu, mimo propozycji pracy u Ernesta Nathana Rogersa, wrócił do Polski.

czytaj więcej

Jeden z jego pierwszych projektów – przebudowa kina „Świat” na tymczasową siedzibę warszawskiego ratusza (proj. we współpracy z Lechosławem Rosińskim, 1952) – ze względu na niespełnianie wymogów doktryny socrealizmu zakończył się sądem koleżeńskim (tzw. Sąd pod Blachą) i groźbą utraty praw do wykonywania zawodu. W kolejnych latach Hansen skupił się na malarstwie, rzeźbie, projektowaniu wystaw i pawilonów na targi międzynarodowe – wystawiennictwo, nieobjęte doktryną socrealizmu, dawało wówczas większą swobodę twórczą. Pawilony w Izmirze (1955) i São Paulo (1959), realizowane we współpracy z Lechem Tomaszewskim, były okazją do testowania założeń Formy Otwartej – teorii, którą rozwijał wspólnie z żoną przez całe lata 50-te.

Teorię Formy Otwartej ogłosił w 1959 roku na kongresie CIAM w Otterlo, w tym samym roku tekst na jej temat ukazał się w „Przeglądzie Kulturalnym”.

Do teorii Formy Otwartej odnosił się we wszystkich realizowanych później projektach, w różnej skali: w tzw. makroskali w koncepcji Linearnego Systemu Ciągłego, nowego systemu osiedleńczego zakładającego budowę linearnych pasm mieszkaniowych rozciągających się od morza do Tatr; w tzw. mezoskali w projektach osiedli im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (proj. 1961, real. 1963-66) i Przyczółek Grochowski w Warszawie (proj. 1963, real. 1968-73); i w tzw. mikroskali w projektach mieszkania własnego przy ul. Sędziowskiej w Warszawie (1955), domu letniego w Szuminie (1969-70) oraz wystaw i pawilonów wystawowych. Większość projektów realizował w zespołach, współpracując m.in. z Jerzym Jarnuszkiewiczem, Lechem Tomaszewskim, Stanisławem Zamecznikiem; współautorką wielu projektów była jego żona, Zofia Garlińska-Hansen. Równolegle do działalności projektowej, od 1952 do 1983 roku wykładał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, szerząc założenia teorii Formy Otwartej wśród swoich studentów.

Zofia Garlińska-Hansen (Kałuszyn k. Mińska Maz., 1924 - Warszawa, 2013) – architektka, współtwórczyni teorii Formy Otwartej. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowała m.in. pod kierunkiem Romualda Gutta. Pracowała w Biurze Odbudowy Stolicy i Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zespole Zasława Malickiego. W ramach pracy w WSM, wspólnie z mężem Oskarem Hansenem, zaprojektowała dwa bloki na osiedlu WSM Rakowiec w Warszawie (1958) – jedne z pierwszych realizacji założeń teorii Formy Otwartej. Współautorka projektów osiedli im. Juliusza Słowackiego w Lublinie (proj. 1961, real. 1963-66) i Przyczółek Grochowski w Warszawie (proj. 1963, real. 1968-73), domu letniego w Szuminie (1969-70), członkini zespołu projektującego pomnik „Droga” na międzynarodowy konkurs na pomnik ofiar obozu Auschwitz-Birkenau (1958).


Zdjęcie w tle: Oskar i Zofia Hansenowie. Dzięki uprzejmości Fundacji Zofii i Oskara Hansen

Wystawa

Oskar i Zofia Hansenowie

Forma Otwarta

Wystawa poświęcona twórczości Oskara i Zofii Hansenów prezentuje różne aspekty teorii Formy Otwartej, która była osią ich działalności architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej.

Przez ostatnie trzy lata pokazywana za granicą – kolejno w Barcelonie, Porto i New Haven – wystawa zostanie w końcu zaprezentowana warszawskiej publiczności. Wydarzenie to jest zwieńczeniem kilkuletnich badań Muzeum dotyczących dorobku małżeństwa Hansenów. Efektem tych działań było m.in. wydanie książki „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” Filipa Springera czy udostępnienie publiczności domu Hansenów w Szuminie. Finałowa wystawa zaprezentuje bogaty wybór projektów, w których Hansenowie, mierząc się z różnymi skalami i dziedzinami projektowania, konsekwentnie rozwijali założenia wspólnej teorii.

Teoria Formy Otwartej, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Przeciwstawiając się strukturom, które definiowali jako Formę Zamkniętą – do końca zaprojektowanym, nie pozostawiającym żadnego marginesu dla kreatywności ich użytkowników i stanowiących raczej pomnik wystawiony ich twórcom niż komfortową przestrzeń do życia – Hansenowie proponowali radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu „tła dla zdarzeń”, passe-partout dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni. Skupiona na procesie, wydobywaniu podmiotowości i tworzeniu ram dla indywidualnej ekspresji, stawała się narzędziem, które mogło być używane i przekształcane przez jej użytkowników, i które łatwo dostosowywało się do ich zmiennych potrzeb.

czytaj więcej

Koncepcję Formy Otwartej Oskar Hansen rozwijał w projektach różnej skali: od projektów wystawienniczych, tymczasowych pawilonów i osiedli mieszkaniowych, po Linearny System Ciągły, projekt liniowych miast rozciągających się przez całe terytorium Polski, od morza do Tatr. Współautorką wielu z tych projektów, w szczególności zrealizowanych osiedli mieszkaniowych, była jego żona, Zofia Garlińska-Hansen (1924-2013). Architektka związana z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową zwykle pozostawała w cieniu męża, jej udział w tworzeniu Formy Otwartej był jednak przez Oskara Hansena stale podkreślany.

Wystawa pokazuje różne obszary i skale twórczej działalności, w których Forma Otwarta znalazła zastosowanie. „Tło zdarzeń” skupia się na projektach wystaw i pawilonów wystawienniczych, które ze względu na swój efemeryczny charakter stanowiły idealne pole do teoretycznych eksperymentów. „Polityka skali” koncentruje się na projektach urbanistycznych Oskara Hansena, pokazując ich społeczno-polityczny wymiar. „Jednostka w zbiorowości” przybliża realizacje osiedli mieszkaniowych Hansenów w Warszawie i Lublinie, prezentując ich mniej znane, często niezachowane detale. „Architektura jako instrument” skupia się na projektach budynków użyteczności publicznej – muzeum, galerii, teatru, studia nagraniowego – których kształt miał być determinowany przez użytkowników. „Aktywny negatyw” pokazuje przestrzenie prywatne Hansenów i związaną z nimi koncepcję rzeźbiarskiego przedstawienia wnętrza architektonicznego. „Anty-pomnik” opowiada o czasoprzestrzennym projekcie pomnika „Droga” upamiętniającego ofiary obozu Auschwitz-Birkenau – zespołowej pracy, która stała się rzeźbiarskim odzwierciedleniem Formy Otwartej. W poszczególne części wystawy wplecione są przykłady zadań z pracowni Oskara Hansena na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Hansen uczył na warszawskiej Akademii przez 30 lat, promując założenia Formy Otwartej wśród swoich studentów.

Do założeń Formy Otwartej nawiązuje również architektura wystawy przygotowana przez grupę projektową Centrala. W swoich formach przywołuje skojarzenia z projektami wystawienniczymi Oskara Hansena, a nielinearna narracja i możliwość swobodnego wyboru ścieżki zwiedzania sprawia, że samo zwiedzanie ekspozycji staje się doświadczeniem w duchu Formy Otwartej.


Kuratorka

Aleksandra Kędziorek

Architektura wystawy

Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)

Projekty graficzne

Piotr Chuchla

Produkcja

Joanna Turek
współpraca: Sylwia Borowska, Michał Kożurno

Realizacja

Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak, Michał Ziętek

Program edukacyjny

Katarzyna Witt

Redaktorka publikacji towarzyszących

Kacha Szaniawska

Projekt publikacji

Jakub Jezierski

Komunikacja wystawy

Marcel Andino Velez, Zofia Czartoryska, Bartosz Stawiarski, Kacha Szaniawska, Anna Tryc-Bromley, Iga Winczakiewicz, Daniel Woźniak

Strona internetowa

Bartosz Stawiarski, Krzysztof Maksymiuk

Zdjęcie w tle

Widok wystawy „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” w MUZEUM nad Wisłą, 2017, fot. Bartosz Stawiarski

Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to czwarta odsłona ekspozycji przygotowanej przez Soledad Gutiérrez, Aleksandrę Kędziorek i Łukasza Rondudę, wyprodukowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Wystawa była prezentowana w MACBA w Barcelonie (2014), Muzeum Serralves w Porto (2015) i Yale School of Architecture w New Haven (2016).


Wcześniejsze odsłony wystawy:
1.09-17.12.2016

„Oskar Hansen: Open Form”
w Yale School of Architecture w New Haven →

11-23.08.2015

„Pedagogies of Space: Oskar Hansen and Open Form”
w galerii Index w Sztokholmie →

30.01-3.05.2015

„Oskar Hansen: Forma Aberta”
w Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto →

10.07.2014-6.01.2015

„Oskar Hansen: Forma Abierta” w MACBA w Barcelonie →

WYSTAWA OTWARTA

WT-PT 12.00-20.00
SO 11.00-20.00
ND 11.00-18.00

MIEJSCE

MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa

WSTĘP WOLNY

Wydarzenia

więcej wydarzeń

Archiwum wydarzeń

10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Ćwiczenia z Formy Otwartej Warsztaty w domu Hansenów w Szuminie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
10:00 Warsztaty Z wizytą u Hansenów Warsztaty dla dzieci w domu Hansenów w Szuminie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
19:00 Spotkanie Gry wizualne Bruna Munariego Spotkanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
19:00 Warsztaty Bruno Munari: Malowane światłem Warsztaty w domu Hansenów w Szuminie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
10:00 Warsztaty Bruno Munari: Dotykaj! Warsztaty rodzinne Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Otwarta forma natury Warsztaty dla dzieci w domu Hansenów w Szuminie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Otwarta forma natury Warsztaty dla dzieci w domu Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Dzień dziecka u Hansenów Wycieczka Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Szumin - wycieczka rodzinna do domu Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Szumin - wycieczka rodzinna do domu Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Szumin - wycieczka rodzinna do domu Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Wycieczka Szumin Wycieczka do domu Zofii i Oskara Hansenów Dom Hansenów w Szuminie
20:00 Wernisaż Otwarcie wystawy "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
11:00 Warsztaty Otwórz Pawilon Warsztaty dla licealistów MUZEUM nad Wisłą
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
10:00 Warsztaty Wycieczka do domu Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
10:00 Warsztaty Wycieczka rowerowa Dom Hansenów w Szuminie Dom Hansenów w Szuminie
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" Prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis MUZEUM nad Wisłą
18:00 Spotkanie Nowoczesność z przeszłości: architektura Warszawskie Dni Seniora MUZEUM nad Wisłą
18:00 Spotkanie Pytania o wszystko. Spotkanie na wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" z udziałem Hanny Szmalenberg MUZEUM nad Wisłą
11:00 Spacer Bloki na osiedlu WSM Rakowiec Przed sklepem "Biedronka"
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" Prowadzenie: Igor Hansen MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
10:00 Wycieczka Osiedle im. Słowackiego w Lublinie Osiedle im. Słowackiego w Lublinie
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" Prowadzenie: Marcin Wicha MUZEUM nad Wisłą
18:00 Spotkanie Pytania o wszystko. Spotkanie na wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" z udziałem Hanny Szmalenberg MUZEUM nad Wisłą
10:00 Wycieczka Dom Hansenów w Szuminie Wycieczka z audiodeskrypcją Dom Hansenów w Szuminie
14:00 Oprowadzanie Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" Prowadzenie: Filip Springer MUZEUM nad Wisłą
16:00 Oprowadzanie Oprowadzanie kuratorskie z tłumaczeniem na PJM po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
12:00 Spacer Przyczółek Grochowski Taras pawilonu usługowego
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie gościnne po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" Prowadzenie: Jan Stanisław Wojciechowski MUZEUM nad Wisłą
16:00 Warsztaty Dźwięk. Forma Otwarta Warsztaty dźwiękowe MUZEUM nad Wisłą
18:00 Spotkanie Pytania o wszystko. Spotkanie na wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" z udziałem Hanny Szmalenberg MUZEUM nad Wisłą
12:00 Oprowadzanie Warsztaty dla dzieci w ramach akcji zwierciadła "Niezła sztuka" MUZEUM nad Wisłą
14:00 Spacer Spacer w języku angielskim po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą
00:00 Oprowadzanie Ostatnie oprowadzania po wystawie "Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta" MUZEUM nad Wisłą

Dom Hansenów w Szuminie

Drewniany dom położony nad Bugiem jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej – idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej, artystycznej i dydaktycznej. Od 2014 roku znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dom, budowany od 1968 roku, jest jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany. Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi. Szczególną atmosferę domu współtworzą ślady działalności i pasji jego mieszkańców – umieszczone wokół domu instrumenty dydaktyczne do nauki podstaw kompozycji; stalowa struktura z biennale w Wenecji z 1977 roku, po której pnie się winorośl i drewniany gołębnik, który, jak żartowała Zofia Hansen, był najdoskonalszym dziełem jej męża.

Od maja 2014 r. dom należy do Iconic Houses Network. Jest udostępniany do zwiedzania, odbywają się w nim warsztaty rodzinne oraz zajęcia dla studentów szkół artystycznych.

Zasady zwiedzania:

Dom jest udostępniany do zwiedzania w małych grupach – maksymalnie 16-osobowych, przy czym ze względów konserwatorskich wewnątrz domu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 9 osób.

czytaj więcej

Udział w wycieczkach wymaga wcześniejszego zapisania się przez formularz zamieszczony na stronie Muzeum. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zapisów jest zamieszczany na stronie Muzeum na tydzień przed wydarzeniem. Jednocześnie poprzez formularz może zapisać się tylko 1 osoba, podając pełne dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail). Zapisanie kilku osób w jednym formularzu będzie skutkowało anulowaniem rezerwacji.

Rezerwacja miejsca jest potwierdzana mailowo przez pracownika Muzeum. Osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o możliwości dołączenia do wycieczki po zwolnieniu się miejsca.

Wycieczka trwa ok. 7 godzin, od 10:00 do 17:00. Muzeum zapewnia dojazd z i do Warszawy, oprowadzanie przez przewodnika, ubezpieczenie NNW oraz ciepłe napoje.

Oprowadzania odbywają się w języku polskim, a w razie potrzeby są tłumaczone na język angielski lub Polski Język Migowy. Potrzebę zorganizowania tłumaczenia na któryś z tych języków prosimy zgłaszać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca.

Ze względu na konstrukcję architektoniczną (wysokie progi, wąskie przejścia, schody) dom jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oferta dla grup zorganizowanych:

Poza ofertą bezpłatnych oprowadzań i warsztatów rodzinnych Muzeum oferuje możliwość zorganizowania odpłatnych oprowadzań i warsztatów dla grup zorganizowanych.

Oferta dla architektów, projektantów, studentów kierunków projektowych i artystycznych: http://artmuseum.pl/public/upload/files/Szumin-oferta-architekci.pdf

Oferta dla szkół i przedszkoli: http://artmuseum.pl/public/upload/files/Szumin-oferta-szkoly.pdf

Publikacje

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wydało cztery publikacje poświęcone twórczości Hansenów: „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach” Filipa Springera (we współpracy z wydawnictwem Karakter, 2013), „Oskar Hansen – Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics” pod red. Aleksandry Kędziorek i Łukasza Rondudy (2014), „Team 10 East. Revisionist Architecture in Real Existing Modernism” pod red. Łukasza Stanka (2014) i „Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów” (we współpracy z wydawnictwem Karakter, 2014).

Oskar i Zofia Hansenowie - Forma Otwarta (katalog wystawy)
Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach Filip Springer

O projekcie

Projekt badawczy poświęcony twórczości Oskara i Zofii Hansenów jest realizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2012 roku. Jego rezultatem są publikacje, międzynarodowa konferencja, seminaria i warsztaty badawcze oraz podróżująca wystawa.

Tak szeroko zakrojony projekt nie odbyłby się bez wsparcia wielu osób i instytucji, które wymieniamy poniżej. Szczególne podziękowania kierujemy do Igora Hansena prowadzącego Fundację Zofii i Oskara Hansen oraz Joli Goli z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzielili się z nami swoją wiedzą i czasem oraz bogatymi zbiorami archiwalnymi, których część była prezentowana w ramach wystawy.

czytaj więcej


Wystawa

„Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie →

15.09-29.10.2017
Kuratorka: Aleksandra Kędziorek
Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Projekty graficzne: Piotr Chuchla
Produkcja: Joanna Turek, współpraca: Sylwia Borowska, Michał Kożurno
Realizacja: Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak, Michał Ziętek Program edukacyjny: Katarzyna Witt
Redakcja katalogu: Kacha Szaniawska
Teksty: Aleksandra Kędziorek, Marcin Wicha
Projekt katalogu: Jakub Jezierski
Partnerzy Muzeum: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd m.st. Warszawy, EY, ERGO Hestia, innogy Polska S.A., Przekrój, DZP s.k. Partner wystawy: Warbud S.A.

Wystawa

„Oskar Hansen: Open Form”
w Yale School of Architecture w New Haven →

1.09-17.12.2016

Kuratorka: Aleksandra Kędziorek
Współpraca: Ewa Bogusz-Moore, Marta Jazowska, Alfie Koetter, Alison Walsh
Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)
Realizacja: Andrzej Dutkanicz, Eben Kling, Jaime Kriksciun, Mark Geist, Ritchie Zepko, Ryan Cyr, William Warden
Katalog: Nina Rappaport, David Reinfurt


Sympozjum

„Transit Point: Mitteleuropa” →

8.09.2016

Koncepcja: Eeva-Liisa Pelkonen, Aleksandra Kędziorek
Uczestnicy: David Crowley, Vladimir Kulić, Eeva-Liisa Pelkonen, Kevin Repp, Marci Shore, Alina Ser-ban, Łukasz Stanek, Nicola Suthor, Gabriela Świtek
Wystawa i sympozjum zrealizowane we współpracy z Culture.pl w ramach projektu „Kampusy”.


Wystawa

„Pedagogies of Space: Oskar Hansen and Open Form”
w galerii Index w Sztokholmie →

11-23.08.2015

Kuratorzy: Aleksandra Kędziorek, Axel Wieder
Wystawa zrealizowane dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutu Polskiego w Sztokholmie, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.


Konferencja

Pedagogies of Space

25-26.02.2016

Uczestnicy: Oscar Andrade Castro, Eva Diaz, Magnus Ericsson, Jens Evaldsson, Alberto Iacovoni, Peter Lang, Kristina Lindemann, Tor Lindstrand, Anna Molska, Christina Pech, Alina Serban, Kuba Szreder, Sam Thorne, Floryan Zeyfang
Konferencja zrealizowane dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i Instytutu Polskiego w Sztokholmie, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.


Cykl seminariów

Open Perspectives on Oskar Hansen
w galerii La Loge w Brukseli →

14-28.03.2015

Kuratorki: Aleksandra Kędziorek, Anne-Claire Schmitz
Uczestnicy: Amica Dall (Assemble), Dag Boutsen, Matthew Claudel, Koenraad Dedobbeler & Kris Kimpe (UP), Aleksandra Kędziorek, Lucien Kroll, Wendelien van Oldenborgh, Aleksandra Wasilkowska
Cykl zrealizowany dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Brukseli.


Wystawa

„Oskar Hansen: Forma Aberta”
w Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto →

30.01-3.05.2015

Kuratorzy: Aleksandra Kędziorek, Łukasz Ronduda
Współpraca ze strony Muzeum Serralves: Ricardo Nicolau
Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Krzysztof Syruć)
Produkcja: Filipa Loureiro
Współpraca: Nina Gałuszka, Mateusz Maleszewski
Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-spodarczego.


Wystawa

„Oskar Hansen: Forma Abierta”
w MACBA w Barcelonie →

10.07.2014-6.01.2015

Kuratorzy: Soledad Gutiérrez, Łukasz Ronduda
Współpraca kuratorska i produkcja: Aleksandra Kędziorek
Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Krzysztof Syruć)
Współpraca: María Victoria Fuentes, Nina Gałuszka, Denis Iriarte, Ewa Kozik, Mateusz Maleszewski Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-spodarczego.


Warsztaty badawcze

Team 10 East
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie →

8.06.2013

Koncepcja: Łukasz Stanek
Uczestnicy: Cornelia Escher, Marcela Hanáčková, Dirk van den Heuvel, Aleksandra Idzior, Jelica Jovanović, Aleksandra Kędziorek, Aleksandar Kušić, Renata Margaretić Urlić, Maroje Mrduljaš, Ákos Moravánszky, Karin Serman, Łukasz Stanek
Rezultatem warsztatów była publikacja Team 10 East: Revisionist Architecture in Real Existing Modernism pod red. Łukasza Stanka, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014.
Warsztaty i publikacja zostały zrealizowane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-szaru Gospodarczego i we współpracy z Fundacją ERSTE.


Konferencja

Oskar Hansen: Opening Modernism
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie →

6-7.06.2013

Kuratorzy: Aleksandra Kędziorek, Łukasz Ronduda
Współpraca: Łukasz Stanek
Uczestnicy: Claire Bishop, Tamara Bjažić Klarin, David Crowley, Tomasz Fudala, Jola Gola, Svein Hatløy, Dirk van den Heuvel, Bartomeu Mari, Ákos Moravánszky, Maroje Mrduljaš, Joan Ockman, Eeva-Liisa Pelkonen, Grzegorz Piątek, Felicity D. Scott, Karol Sienkiewicz, Łukasz Stanek, Andrzej Szczerski, Sixten Rahlff, Mark Wasiuta, Axel J. Wieder, Łukasz Wojciechowski
Pomoc organizacyjna: Katarzyna Król, Monika Stobiecka
Rezultatem konferencji była publikacja Oskar Hansen: Opening Modernism. On Open Form Ar-chitecture, Art and Didactics pod red. Aleksandry Kędziorek i Łukasza Rondudy, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014.
Konferencja i publikacja zostały zrealizowane dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechten-stein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz dzięki wsparciu Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, British Council i Instytutu Adama Mickiewicza.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Partnerzy Muzeum

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego m. st. Warszawa EY Ergo Hestia Artystyczna Podróż Hestii Innogy Przekrój DZP

Partner wystawy

WARBUD