Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Oskar Hansen
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

OSKAR HANSEN

Projekt, realizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy ze Szkołą Architektury w Bergen i Museu d’Art Contemporani de Barcelona, jest poświęcony twórczości Oskara Hansena, wybitnego architekta, artysty, teoretyka i pedagoga, związanego z Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Jego teoria Formy Otwartej negowała hierarchię między architektem i użytkownikiem i postulowała traktowanie architektury jako ‘passe-partout’ dla życia, otwartej na zmiany i indywidualną ekspresję użytkownika. Teoria, której Hansen uczył w Warszawie, a jego uczeń, Svein Hatløy, w Bergen, stała się inspirujący punktem odniesienia dla kilku pokoleń polskich artystów i norweskich architektów.

PUBLIKACJE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wydało cztery publikacje poświęcone twórczości Hansenów: Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach Filipa Springera (we współpracy z wydawnictwem Karakter, 2013), Oskar Hansen – Opening Modernism. On Open Form Architecture, Art and Didactics pod red. Aleksandry Kędziorek i Łukasza Rondudy (2014), Team 10 East. Revisionist Architecture in Real Existing Modernism pod red. Łukasza Stanka (2014) i Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów (we współpracy z wydawnictwem Karakter, 2014).

BADANIA

Konferencja OSKAR HANSEN - OTWIERANIE MODERNIZMU, która odbyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2013 roku, była pierwszą międzynarodową konferencją na temat twórczości Oskara Hansena.

Gromadząc znakomitych badaczy historii sztuki i architektury, pozwoliła przyjrzeć się na nowo wybranym aspektom działalności Hansena: usytuować jego twórczość w relacji do działalności innych architektów z Europy Środkowo-Wschodniej związanych z Team 10, przeanalizować relację jego projektów urbanistycznych do realiów socjalistycznego państwa, poddać dyskusji projekty łączące architekturę i media oraz, badając jego działalność dydaktyczną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, postawić pytanie o istnienie tzw. tradycji hansenowskiej w sztukach wizualnych. Konferencji towarzyszyły warsztaty badawcze TEAM 10 EAST (8 czerwca 2013 r.).

Sympozjum DOMY WŁASNE ARCHITEKTÓW – LABORATORIA IDEI, które odbyło się w dniach 21-22 listopada 2013 roku, koncentrujące się na domach Hansenów w Szuminie, Wittgensteina w Wiedniu, Schindlera i Eamsów w Los Angeles, dążyło do określenia specyfiki domów budowanych przez architektów dla nich samych. Było wydarzeniem przygotowawczym przed otwarciem domu Hansenów w Szuminie dla publiczności.

Dom Hansenów w Szuminie

Drewniany dom, położony na Mazowszu, w malowniczym starorzeczu Bugu, jest przestrzennym manifestem Formy Otwartej – idei, którą Oskar Hansen uczynił osią swojej twórczości architektonicznej. Dom, budowany od 1968 roku, w pełni ją wyrażał, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany.

Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi.

Dom Hansenów w Szuminie jest jedynym polskim budynkiem wpisanym na listę Iconic Houses Network. Dzięki uprzejmości rodziny Hansenów od maja 2014 roku jest udostępniony do zwiedzania i znajduje się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem domu publiczności zostały sfinansowane z funduszy EOG.

Informacje o warunkach zwiedzania domu i terminy wycieczek na artmusem.pl →

Zobacz także: www.iconichouses.org/houses/oskar-hansen-house →

OSKAR HANSEN – FORMA OTWARTA

Wystawa w Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Wystawa poświęcona twórczości Oskara Hansena, architekta, urbanisty, teoretyka i pedagoga, związanego z Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ukazuje ewolucję hansenowskiej idei Formy Otwartej, od jej źródeł w projektach architektonicznych do zastosowania w filmach, grach wizualnych i działaniach performatywnych innych artystów.

Ekspozycja przygotowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) jest pierwszą z cyklu zagranicznych wystaw poświęconych temu twórcy. Kolejna odsłona wystawy zostanie pokazana w Museu de Arte Contemporânea de Serralves w Porto w 2015 roku.

Przeczytaj więcej o wystawie na artmuseum.pl →

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EoG.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie